ماشین لباسشویی آبکشی را به درستی انجام نمی دهد، علت چیست؟


پاسخ ها

یکی از مشکلاتی که ممکن است در ماشین لباسشویی رخ دهد، نیامدن آب در ماشین لباسشویی و در نتیجه آبگیری نکردن ماشین لباسشویی است. احتمال مسدود شدن قطعات داخلی ماشین لباسشویی می تواند علت آبگیری نکردن ماشین لباسشویی باشد. البته در برخی از اوقات :
•     فشار کم آب در منزل
•     خراب شدن شیر آب ورودی ماشین لباس شویی
•     خراب شدن شیر الکتریکی ماشین لباسشویی
•     مسدود شدن فیلتر ورودی ماشین لباسشویی
•     ایراد در سوئیچ سطح آب یا سوئیچ فشار

علت آبگیری نکردن ماشین لباسشویی هستند.

زود کمک

1400-11-20 11:16:37

پاسخ خود را بنویسید