تنظیمات ماشین لباسشویی بهم خورده است، نحوه تنظیم به چه شکلی است؟


پاسخ ها

اگر تنظیمات ماشین لباسشویی در حین استفاده کردن بهم خورده است، نگران نباشید راه حل رفع این مشکل بسیار ساده است، کافیست به دفترچه تنظیمات ماشین لباسشویی مراجعه کنید.
برای استفاده ازماشین لباسشویی سه گزینه وجود دارد، که قبل از شروع شست‌وشو باید تنظیم شوند :
•     اندازه بار و یا سطح آب
•     دمای آب برای دوره‌های شست‌وشو
•     تنظیم چرخه

زود کمک

1400-11-20 12:03:00

پاسخ خود را بنویسید