ماشین لباسشویی خاموش شده و روشن نمی شود، چه باید کرد؟


پاسخ ها

جهت پیدا کردن علت اصلی بروز این مشکل و رفع آن، بهتر است لباسشویی توسط تکنسین بررسی شود. زیرا دلایل مختلفی می تواند باعث روشن نشدن لباسشویی شود که هر کدام یک به یک باید توسط تکنسین بررسی شود. از جمله دلایل خاموش شدن ناگهانی لباسشویی و روشن نشدن آن میتوان به :
1) خراب شدن فیوز لباسشویی
2) خراب شدن میکروسوییچ لباسشویی
3) خراب شدن دکمه پاور
4) خراب شدن برد لباسشویی

اشاره کرد. البته قبل از هر اقدامی، سیم و کابل های ورودی و خروجی برق لباسشویی را بررسی کنید.

زود کمک

1400-11-23 11:24:59

پاسخ خود را بنویسید