R _

گیر کردن کاغذ داخل پرینتر

کاغذ داخل دستگاه پرینتر گیر کرده، آیا قابل رفع است؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/25-11:26

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

عوامل مختلفی در گیر کردن کاغذ در پرینتر موثر هستند. این عوامل ممکن است به آسانی برطرف شوند و همچنین می توانید با درآوردن کاغذ مشکل دستگاه پرینتر را برطرف کنید. اما گاهی ممکن است مشکل جدی تری برای پرینتر ایجاد شود که برای رفع مشکل، دستگاه پرینتر باید باز و بررسی شود.

1400/10/25-11:36