در حین کار، کابل برق مربوط به ماشین لباسشویی داغ می شود، علت چیست؟


پاسخ ها

دلایل داغ شدن کابل برق ماشین لباسشویی عبارت اند از : 
1) به احتمال بسیار زیاد جریان کشی برق وجود دارد :
زمانی که جریان بار از کابل برق عبور می‌کند، مطمئناً گرما تولید می‌کند. با افزایش جریان بار، درجه حرارت سطح کابل بیشتر می‌شود. 

2) پریز برق مشکل دارد.

3) سیم کابل برق مشکل دارد.

4) شل بودن اتصالات

زود کمک

1400-11-20 15:20:27

پاسخ خود را بنویسید