از ماشین لباسشویی صداهای اضافی شنیده می شود، علت چیست؟


پاسخ ها

بررسی دلایل صدای اضافی و غیر عادی از ماشین لباسشویی :

•     در صورتی که دور خشک کن لباسشویی بسیار بالا باشد ممکن است این اتفاق بیافتد، برای رفع مشکل دور خشک کن را روی 800 یا  1000 تنظیم کنید. 
•     اگر اجسام خارجی در پمپ تخلیه گیر کرده باشد، باعث صدای اضافی می‌شود. درپوش پمپ تخلیه را باز کرده و تمیز کنید.
•     اگر صدا در هنگام  آبگیری باشد به احتمال زیاد صدای شیر الکتریکی است.
•     اگر صدا در هنگام تخلیه آب باشد احتمالا صدا از پمپ تخلیه است. 
•     معمولا خراب شدن تسمه لباسشویی باعث بروز این سر و صدای زیاد در لباسشویی می باشد.

در صورت عدم رفع مشکل، لباسشویی نیاز به بررسی و تعمیرات دارد.

زود کمک

1400-11-21 10:38:22

پاسخ خود را بنویسید