علت پرتاب آب و آبریزش کولر گازی در چیست؟


پاسخ ها

بررسی دلایل اصلی پرتاب آب و آبریزش کولر گازی :

1) انسداد ناودانی زیر اواپراتور :
در زیر اواپراتور یک ناودانی قرار دارد که آب از اواپراتور به داخل آن می ریزد و از این مسیر تخلیه می شود. اگر این مسیر تخلیه مسدود شود آب از لبه های پنل نشت می کند.

2) مسدود شدن شلنگ تخلیه :
یک شلنگ تخلیه آب از زیر پنل کولر گازی همراه با لوله های مسی کولر گازی خارج شده، این شیلنگ را چک کنید توسط جرم و یا آشغال مسدود نشده باشد. همینطور دقت کنید شلنگ تا نخورده باشد.

3) ترک خوردگی ناودانی :
ناودانی میتواند به دلایلی ترک خورده و آب از این مسیر نشت کند و از لبه های پنل کولر گازی آبریزش کرده باشد.

علت اصلی پرتاب آب از کولر گازی :
اگر گاز کولر گازی کم شود باعث ایجاد مشکل در سیستم خنک کننده می شود. در بعضی از قسمت های پنل داخلی یخ زدگی به وجود می آید و باعث می شود فن پنل داخلی قطرات آب و یخ را به بیرون پرتاب کند.

زود کمک

1400-11-25 15:14:59

پاسخ خود را بنویسید