تعمیر آیفون 5 بسیار گسترده تر از آن است که بتوانید با یک فیلم از عهده انجام دادن آن برآیید. با این حال تماشای ویدئوی آموزش تعمیرات آیفون 5 برای آشنایی بیشتر با مراحل این کار مفید است. در این فیلم، گوشی باز شده و بخش های مختلف آن با استفاده از ابزار مخصوص، خارج می شوند. پس از آن اجزای آسیب دیده ترمیم شده و یا در صورت نیاز، تعویض می گردند. تمامی مراحل به صورت واضح نشان داده می شوند تا با جزئیات آنها به خوبی آشنا شوید.

 

  • حجم ویدیو : MB 50.3 


  • مدت زمان ویدیو : 3.21 دقیقه


  • موضوع ویدیو : تعمیر آیفون 5


نظر خود را بنویسید

نظرات کاربران