در صورت آبخوردگی و نفوذ آب به جاروبرقی، چه باید کرد؟


پاسخ ها

آب رفتن در جاروبرقی یا همان آب خوردگی جاروبرقی، از جمله مشکلاتی است که ممکن است هر زمان رخ دهد. اگر آبخوردگی باعث سوزانده نشدن موتور نشده باشد، امکان تعمیر وجود دارد. به همین دلیل  لازم است با علائم سوختن موتور جاروبرقی آشنا باشید تا در صورت بروز این مشکل، سریعا اقدامات لازم را انجام دهید.

زود کمک

1400-11-20 09:41:43

پاسخ خود را بنویسید