ماشین لباسشویی در حین کار کردن خیلی لرزش دارد، علت چیست؟


پاسخ ها

برای رفع مشکل لرزش ماشین لباسشویی در قدم اول باید علت لرزش ماشین لباسشویی را عیب یابی کرد. لرزش زیاد ماشین لباسشویی به دلیل استفاده نادرست و یا نقص فنی دستگاه می‌باشد که عبارت اند از :

1) تراز کردن ماشین لباسشویی :
اولین و اصلی ترین دلیل لرزش زیاد ماشین لباسشویی، تراز نبودن آن است.

2) دقت کردن به ظرفیت ماشین لباسشویی :
 در زمان استفاده کردن از ماشین لباسشویی، حتماً به ظرفیت و وزن لباسشویی توجه کنید.

3) تنظیم کردن پایه‌های زیرین ماشین لباسشویی

4) تعویض کمک فنر ماشین لباسشویی :
ماشین لباسشویی‌های اتوماتیک برای کاهش لرزش در هنگام شستشو، دارای کمک فنر هستند.

5) تعمیر فنرهای دیگ ماشین لباسشویی :
فنرهای دیگ ماشین لباسشویی برای کنترل کردن دیگ در لباسشویی استفاده می‌شود. این قطعه از ماشین لباسشویی نیز به مرور زمان خراب می شود و باعث تکان خوردن و لرزش زیاد ماشین لباسشویی می‌شود.

6) عدم تخلیه آب در ماشین لباسشویی :
عدم تخلیه آب در ماشین لباسشویی یکی از علت‌های لرزش زیاد ماشین لباسشویی است. آب موجود در دستگاه موجب وارد شدن وزن و فشار زیاد به لباسشویی می‌شود. 

یکی از راه های رفع مشکل لرزش زیاد ماشین لباسشویی استفاده از پد یا لاستیک ضد لرزش است. طریقه استفاده از این وسیله ساده بوده و کافی است پس از خریداری پد لرزش گیر آن را در زیر پایه های لباسشویی قرار داده و فیکس کنید.

زود کمک

1400-11-21 11:36:20

پاسخ خود را بنویسید