کلید خاموش و روشن ماکروفر کار نمی کند، علت چیست؟


پاسخ ها

کار نکردن دکمه های ماکروفر دلایل مختلفی دارد اما در یک دسته بندی کلی علت کار نکردن دکمه های ماکروفر عبارت اند از :

  • ایراد در برد اصلی ماکروفر 
  • ایراد در مدارهای صفحه کنترل ماکروفر
  • ایراد در مدارهای اصلی ماکروفر 
  • ایراد در منبع تغذیه ماکروفر 
  • ایراد در صفحه کنترل اصلی ماکروفر

زود کمک

1400-11-24 15:59:26

پاسخ خود را بنویسید