هارد در حین وصل شدن به سیستم بوق می زند، علت چیست؟


پاسخ ها

ممکن است صدای بوق هنگامی ایجاد می شود که سیستم قادر نیست هارد را شناسایی ‌کند، اما در بیشتر موارد، این بوق به دلیل عدم کار کردن اجزای داخلی هارد به صورت صحیح است. برخی از دلایل صدای بوق هارد عبارتند از : 

1) هد خواندن و نوشتن گیر کرده است : 
 با چرخش پلاترهای یک هارد، احتمال زیادی وجود دارد که مشکلاتی مانند گیر کردن هد خواندن و نوشتن رخ دهد.

2) خرابی موتور اسپیندل :
یکی از دلایل اصلی صدای بوق هارد، عملکرد نامناسب موتور اسپیندل است.

3) خراب شدن برد :
صدای بوق هارد به راحتی علائم سوختگی برد هارد را نشان می‌دهد.

زود کمک

1400-11-19 12:25:32

پاسخ خود را بنویسید