ماشین ظرفشویی ظرف‌ها را تمیز نمی‌شوید، علت چیست؟


پاسخ ها

تمیز نشدن ظروف در ماشین ظرفشویی یکی از مشکلات رایج این دستگاه است که می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد. تمیز نشستن ماشین ظرفشویی میتواند به دلیل خراب شدن و ایراد در یکی از قطعات ماشین ظرفشویی باشد و یا به خاطر رعایت نکردن یک سری اصول و استفاده نادرست از ماشین ظرفشویی رخ داده است. 
بررسی دلایل تمیز نشدن ظروف در ماشین ظرفشویی :

•     استفاده از مواد شوینده نامناسب
•     تنظیمات اشتباه ماشین ظرفشویی
•     چینش نادرست ظروف در ماشین ظرفشویی
•     کثیف بودن فیلتر تخلیه ماشین ظرفشویی 
•     خراب شدن برد کنترل ظرفشویی

زود کمک

1400-11-23 13:21:12

پاسخ خود را بنویسید