در صورت خراب شدن تایمر ماکروفر چه باید کرد؟


پاسخ ها

خراب شدن تایمر ماکروفر دردسری بزرگ است، به حدی که عملکرد ماکروفر را مختل می کند. به همین دلیل لازم است تا در صورت بروز هرگونه مشکل در تایمر سریعا از یک تکنسین متخصص بخواهید تا این مشکل را در ماکروفر شما رفع کند.

زود کمک

1400-11-24 13:49:29

پاسخ خود را بنویسید