در صورت خراب شدن بیس باند گوشی آیفون، آیا امکان تعمیر آن وجود دارد؟ یا باید تعویض شود؟


پاسخ ها

از مهم ترین وظایف بیس باند می توان به وصل شدن اینترنت آیفون به دیتا و آنتن دهی آیفون اشاره نماییم. هنگامی که بیس باند دچار مشکل می شود، معمولا اختلال خود را در غالب مشکل آنتن دهی و عدم دسترسی به شبکه های مخابراتی مختلف نشان می دهد. جهت بررسی و تعمیر بیس باند آیفون، می توانید به یک تکنسین متخصص تعمیر آیفون مراجعه کنید. در صورتی که بیس باند آیفون به تشخیص تکنسین قابل تعمیر نباشد، تعویض بیس باند آیفون تنها راه حل جهت رفع مشکل می باشد.

زود کمک

1400-12-09 12:08:39

پاسخ خود را بنویسید