علت خاموش شدن ناگهانی گوشی آیفون در اثر سرمای زیاد چیست؟


پاسخ ها

سرما نیز همانند گرما می تواند باعث خاموش شدن گوشی آیفون شود. مقاومت گوشی های هوشمند در مقابل سرما بسیار بیشتر از گرما است. اما سرمای بیش از حد هم می تواند گوشی های هوشمند آیفون را تحت تاثیر قرار بدهد. 

بررسی دلایل خاموش شدن ناگهانی گوشی آیفون در اثر سرما :

1) باتری آیفون :

اپل با باتری های لیتیوم یون کار می کند و اگر مایع داخل آن یخ بزند، می تواند منجر به خاموش شدن گوشی آیفون شود.

2) از شارژ کردن گوشی آیفون دوری کنید :

در سرما باتری آیفون کوچکتر شده و شارژ کردن در آن زمان یکباره به باتری فشار وارد می کند.

3) صفحه نمایش آیفون :

صفحه نمایش آیفون در دمای صفر درجه دچار مشکل می‌شود و از دمای منفی ۵ درجه، احتمال دارد آیفون به صورت خودکار خاموش شود.

زود کمک

1400-11-04 11:41:16

پاسخ خود را بنویسید