علت نصب نشدن برنامه در آیفون چیست؟


پاسخ ها

از دلایل نصب نشدن برنامه در آیفون میتوان به :

  • استفاده نادرست از اپل ایدی
  • فعال بودن گزینه محدودیت
  • بررسی فضای خالی آیفون
  • سرعت ضعیف اینترنت گوشی یا اینترنت وای فای

اشاره کرد. اگر نمی‌توانید برنامه موردنظر را بارگیری و نصب کنید، توصیه می شود در ابتدا آیفون را ری استارت کنید. در غیر اینصورت به یک تعمیر کار آیفون مراجعه کنید.

زود کمک

1400-12-25 14:45:10

پاسخ خود را بنویسید