نمایشگر ماشین لباسشویی کار نمی کند، علت چیست؟


پاسخ ها

بررسی دلایل از کار افتادن نمایشگر ماشین لباسشویی :
•     نوسانات شدید برقی
•     نگهداری لباسشویی در محیط مرطوب 
•     نفوذ آب و مایعات به نمایشگر
•     فرسودگی و اتمام عمر نمایشگر
•     سوختن نمایشگر
هر دلیلی میتواند باعث کار نکردن نمایشگر ماشین لباسشویی شود. بهتر است که لباسشویی توسط تکنسین متخصص بررسی شود.

زود کمک

1400-11-20 14:49:05

پاسخ خود را بنویسید