علت اینکه برق وارد ماشین لباسشویی نمی شود و کار نمی کند در چیست؟


پاسخ ها

از جمله دلایل اصلی وارد نشدن برق به ماشین لباسشویی که می تواند در روشن نشدن لباسشویی های مختلف موثر باشد، می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1) برق دستگاه وصل نشده است.
2) سوئیچ درب خراب است.
3) تایمر خراب است.
4) موتور لباسشویی خراب است.
5) برد الکترونیکی فرمان خراب است.
6) گرمای بیش از حد باعث روشن نشدن شده است.
بهتر است جهت بررسی و رفع مشکل روشن نشدن ماشین لباسشویی، لباسشویی خود را به دست یک تکنسین متخصص بسپارید.

زود کمک

1400-11-20 16:23:31

پاسخ خود را بنویسید