علت شطرنجی شدن تصویر تلویزیون چیست؟


پاسخ ها

شطرنجی‌شدن تصویر تلویزیون می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که شامل :

  • سیم‌کشی برق منزل
  • آنتن‌دهی محل سکونت
  • سالم نبودن آنتن
  • قطعی و اتصالی در سیم آنتن
  • سالم نبودن گیرنده دیجیتال
  • مشکل در پنل تلویزیون

می شود. عیب یابی و رفع مشکل شطرنجی شدن تصویر تلویزیون، مستلزم بررسی تلویزیون توسط تکنسین متخصص تعمیر تلویزیون است.

زود کمک

1401-01-14 17:04:45

پاسخ خود را بنویسید