علت پرش تاچ پد مک بوک چیست؟


پاسخ ها

بررسی مهم ترین دلایل پرش تاچ پد مک بوک شامل :

  • بهم خوردن تنظیمات حساسیت تاچ پد
  • تمیز نکردن سطح تاچ پد
  • مشکل از درایور تاچ پد
  • خراب شدن تاچ پد

توصیه می شود جهت بررسی و رفع مشکل تاچ پد مک بوک، به یک تکنسین تعمیرکار مک بوک مراجعه کنید.

زود کمک

1400-12-08 15:13:09

پاسخ خود را بنویسید