علت دیر خاموش یا روشن شدن تلویزیون چیست؟


پاسخ ها

قطعه ای بسیار مهم در تمامی تلویزیون‌ها وجود دارد که نام آن برد پاور است. تلویزیون به کمک برد پاور روشن می‌شود. بنابراین علت اصلی دیر خاموش یا روشن شدن تلویزیون، خرابی برد پاور تلویزیون است. در حال حاضر تنها راه حل رفع مشکل بررسی و تعمیر برد پاور تلویزیون توسط تکنسین متخصص است.

زود کمک

1401-01-15 14:26:47

پاسخ خود را بنویسید