علت آنتن دهی ضعیف موبایل چیست؟


پاسخ ها

علت کم شدن یا ضعیف شدن آنتن گوشی موبایل می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. اما در بسیاری از موارد ضربه خوردن گوشی و یا خراب شدن بیس باند باعث می شود آنتن گوشی بپرد و یا ضعیف شود. توصیه می شود جهت بررسی و رفع مشکل آنتن دهی ضعیف موبایل به مقاله نحوه تقویت آنتن دهی گوشی مراجعه کنید.

زود کمک

1400-12-15 17:02:07

پاسخ خود را بنویسید