چرا تلویزیون در حالت استندبای گیر می کند؟


پاسخ ها

خرابی مدارهای محافظ عامل اصلی ایجاد حالت استندبای در تلویزیون هستند. البته دلایل دیگری هم وجود دارد که شامل :

با توجه به موارد ذکر شده تلویزیون نیاز به بررسی دارد تا اقدامات لازم توسط تکنسین تعمیر تلویزیون جهت رفع مشکل انجام شود.

زود کمک

1401-01-22 10:05:28

پاسخ خود را بنویسید