اگر گوشی آیفون قفل شده باشد، و اپل ایدی و رمز را هم فراموش کرده باشیم، آیا راه حلی وجود دارد؟


پاسخ ها

اپل آیدی که برای آیفون ساخته می‌شود در واقع همان آدرس ایمیل شخص خواهد بود. بنابراین در قدم اول کمی تفکر کنید تا آدرس ایمیلی که احتمالا به عنوان اپل آیدی خود انتخاب کرده بودید را به خاطر آورید. این موضوع یکی از ابتدایی‌ترین روش‌های موجود به منظور مقابله با مسئله فراموش کردن اپل آیدی (Apple ID) محسوب می‌شود. چون به غیر از اپل آیدی در حال حاضر راهی برای باز کردن قفل آیفون وجود ندارد.

زود کمک

1400-10-28 16:28:22

پاسخ خود را بنویسید