در صورت خراب شدن و یا بروز مشکل در کیبورد مک بوک، آیا قابل تعمیر است؟ یا باید تعویض شود؟


پاسخ ها

تعمیر و تعویض کیبورد لپ تاپ به نوع و میزان خرابی صفحه کلید بستگی دارد. گاهی حروف اشتباهی و جابجا تایپ می شوند که ممکن است زیر کلید کیبورد خراب شده باشد که با بررسی مشکل رفع می شود. به عنوان مثال اگر درایور درست نصب نشده باشد و یا ایراد صفحه کلید نرم افزاری باشد، باید سراغ برنامه ها و به طور کلی تعمیرات نرم افزاری رفت. اما اگر آب داخل مک بوک نفوذ کرده باشد یا به هر دلیلی صفحه کلید آسیب فیزیکی شدید دیده باشد و یا کار نکند، تعمیرات کیبورد مک بوک امکان پذیر نبوده و باید این قطعه را با نمونه جدید تعویض کرد.

زود کمک

1400-12-07 10:40:35

پاسخ خود را بنویسید