برد کولر گازی اسپلیت سوخته است، آیا باید تعویض شود؟


پاسخ ها

برد کولر گازی با برق ارتباط مستقیمی دارد، به همین دلیل نوسانات برق به عنوان اصلی ترین دلیل سوختن این قطعه بشمار می آید. تعمیر برد کولر گازی کاملا بستگی به میزان آسیب دیدگی برد دارد و گاهی این آسیب به حدی زیاد است که اصلا تعمیر برد امکان پذیر نیست و در اکثر مواقع تعویض برد کولر گازی برای شما بهترین گزینه خواهد بود.

زود کمک

1400-11-27 10:39:16

پاسخ خود را بنویسید