R _

پریدن بایوس لپ تاپ

زمانی که بایوس دستگاه میپره باید چه کرد؟

ارسال شده از زود کمک   1400/09/17-10:23

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

بایوس برنامه‌های ذخیره شده در حافظه رام را شامل میشودو اولین کدی است که به محض روشن شدن سیستم، اجرا میشود.پس آنکه کد بایوس اجرا شد، بارگذاری سیستم عامل آغاز می شود. در ابتدا و پس از کامل شدن مراحل تولید، بایوس توسط خود شرکت سازنده برنامه ریزی می شود. اما در مواردی نیاز به تنظیم آن وجود دارد. در مواردی مانند پریدن بایوس لپ تاپ باید مجدد بایوس پروگرام شود. برای آشنایی با نحوه پروگرام کردن بایوس به لینک https://zoodkomak.com/pages/FreeContent/Programming-the-BIOS مراجعه کنید.

1400/09/17-10:26