در صورت آبخوردگی ماکروفر چه باید کرد؟


پاسخ ها

ماکروفر یکی از پر استفاده ترین لوازم خانگی است که ایراد در عملکر آن می تواند به زندگی عادی ما ضربه بزند، در همین راستا در صورت آبخوردگی ماکروفر، بلافاصله باید دستگاه را از برق جدا کرده و سریعا به یک مرکز تعمیراتی معتبر مراجعه کنید تا ماکروفر توسط تکنسین بررسی شود.

زود کمک

1400-11-24 12:43:17

پاسخ خود را بنویسید