علت اینکه ماشین ظرفشویی کف نمی کند در چیست؟


پاسخ ها

بررسی دلایل اصلی کف نکردن ماشین ظرفشویی

1) قرص یا مواد شوینده فاسد شده اند.
2) بی کیفیت بودن مواد شوینده
3) مناسب نبودن دمای ظرفشویی
4) املاح و سختی زیاد آّب

زود کمک

1400-11-23 13:45:17

پاسخ خود را بنویسید