هارد لپ تاپ ضربه خورده، آیا قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

از آنجایی که هارد های لپ تاپ نسبت به ضربه بسیار حساس هستند، کوچکترین ضربه و تکان خوردن، هارد را دچار خرابی های فیزیکی می کند. قسمت هایی از هارد لپ تاپ که بر اثر ضربه دچار خرابی می شود شامل :

  • خراب شدن هد هارد
  • خراب شدن سیلندر
  • خراب شدن موتور هارد

جهت تعمیر هارد لپ تاپ باید به یک تکنسین متخصص هارد مراجعه کنید تا هارد بررسی شود و در صورتی که هارد لپ تاپ قابل تعمیر نبود، اگر اطلاعات هارد برای شما مهم می باشد باید جهت ریکاوری اطلاعات اقدام کنید.

زود کمک

1400-12-08 13:10:57

پاسخ خود را بنویسید