آب درون ماشین ظرفشویی جمع می شود، علت چیست؟


پاسخ ها

از دلایل عمده و اصلی جمع شدن آب در ماشین ظرفشویی میتوان به :

  • انسداد فیلتر ماشین ظرفشویی
  • ایراد در پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی
  • ایراد در شلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی
  • ایراد در شیر برقی
  • و غیره

اشاره کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله ی دلایل اصلی جمع شدن آب در ظرفشویی مراجعه کنید.  

زود کمک

1400-11-23 14:28:19

پاسخ خود را بنویسید