علت خاموش شدن گوشی هنگام تماس چیست؟


پاسخ ها

دلایل مشکل خاموش شدن گوشی هنگام تماس می تواند متعدد و به دلایل مختلفی رخ دهد. در صورتی که مشکل گوشی شما نرم افزاری باشد می توانید با استفاده از ریستارت کردن، مشکل موبایل خود را رفع کنید. ولی اگر سنسور تماس ( Proximity Sensor ) گوشی شما سوخته باشد و یا مشکل جدی پیدا کرده باشد، باید جهت تعمیر موبایل به یک مرکز تعمیراتی معتبر مراجعه کنید.

زود کمک

1400-12-16 15:48:55

پاسخ خود را بنویسید