سینی ماکروفر شکسته، برای رفع مشکل چه باید کرد؟


پاسخ ها

یکی از مشکلاتی که کاربران ماکروفر ها با آن مواجه هستند شکستن سینی ماکروفر است. سینی گردان ماکروفر صفحه‌ای است که غذا روی آن قرار می‌گیرد. و با چرخیدن این سینی حرارت به‌طور یکنواخت به همه جای غذا می‌رسد و موجب گرم شدن یکنواخت آن می‌شود. در صورت شکستگی سینی گردان ماکروفر، تنها راه حل رفع مشکل تعویض سینی گردان می باشد.

زود کمک

1400-11-24 15:25:01

پاسخ خود را بنویسید