آیا هارد کنسول با هارد لپ تاپ یکی هستند؟


پاسخ ها

هارد لپ تاپ با هارد کنسول مشابه هستند اما امکان پذیر نیست هارد لپ تاپ را برداشته، و بر روی کنسول بازی قرار داد، زیرا فرمت ها متغیر هستند.

بیشتر بخوانید: آموزش گام به گام ارتقا هارد کنسول

زود کمک

1400-11-16 12:51:26

پاسخ خود را بنویسید