چرا آیفون هایی که اپل آیدی کارتی دارند، قابل ریستور کردن هستند؟


پاسخ ها

امکان ریستور کردن آیفون ها با اپل آیدی کارتی، به دلیل اینکه سرور ها در اپل آیدی کارتی بسته هستند و اتصال آیفون به سرور وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: نحوه انتقال اطلاعات از آیفون قدیمی به جدید

زود کمک

1400-11-02 12:00:34

پاسخ خود را بنویسید