علت کار نکردن سری چرخشی سشوار چیست؟


پاسخ ها

از جمله دلایل کار نکردن سری چرخشی سشوار می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • از کار افتادن یا سوختن موتور سشوار و نچرخیدن شانه 
  • خراب شدن سیم دستگاه
  • ایراد از ذغال سشوار و کم شدن قدرت موتور سشوار
  • خراب شدن برد 
  • تنظیمات

زود کمک

1400-11-27 12:41:28

پاسخ خود را بنویسید