علت پایین بودن فشار آب ماشین لباسشویی چیست؟


پاسخ ها

در بعضی از موارد تاب خوردن و پیچ خوردگی شلنگ ورودی آب می تواند علت فشار پایین آب داخل لباسشویی باشد. البته دلایل دیگری هم وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق لباسشویی توسط تکنسین دارد. این دلایل شامل :
1) خراب شدن شیر برقی از علت های اصلی فشار پایین آب داخل لباسشویی است.
2) خراب شدن سوئیچ سطح آب یا سوئیچ فشار یکی دیگر از دلایل پایین بودن فشار آب لباسشویی است.

زود کمک

1400-11-23 12:05:49

پاسخ خود را بنویسید