علت باد گرم زدن کولر گازی اسپلیت در چیست؟


پاسخ ها

بررسی دلایل اصلی باد گرم کولر گازی اسپلیت و راه حل های های برطرف کردن مشکل عبارت اند از :

1) خراب شدن فن :
 در صورتی که سوختن یا نیم سوز شدن فن دلیل باد گرم اسپلیت باشد، لازم است موتور فن کولر گازی توسط تکنسین تعویض شود.

2) خراب شدن ترموستات :
 ممکن است باد گرم اسپلیت به دلیل تنظیم اشتباه دما توسط ترموستات باشد، برای عیب یابی بهتر است در قدم اول اتصالات ترموستات را بررسی کنید.

3) عدم سرویس به موقع  :
یکی از شایع ترین دلایل باد گرم اسپلیت عدم سرویس به موقع این دستگاه می باشد.

4) عدم وجود گاز در اسپلیت :
در صوتی که کولر گازی با مشکل عدم وجود گاز مواجه شود، باد خروجی آن گرم خواهد بود. 

 5) کثیف بودن فیلتر هوا :
شایع ترین دلیل خنک نکردن کولر گازی کثیف بودن فیلتر هوا است.

زود کمک

1400-11-25 10:58:39

پاسخ خود را بنویسید