نحوه فعال کردن اثر انگشت گوشی چگونه است؟


پاسخ ها

نحوه فعال کردن اثر انگشت گوشی موبایل :

1) برای شروع وارد قسمت تنظیمات گوشی ( Settings ) شوید.

2) گزینه Security یا Lock screen and security را انتخاب کنید.

3) گزینه Fingerprints را انتخاب کنید.

4) گزینه Add fingerprint را انتخاب کنید.

5) در این مرحله صفحه‌ ای نمایش داده می شود که باید گزینه Continue را انتخاب کنید.

6) سپس از شما خواسته می شود برای زمانی که ممکن است سنسور اثر انگشت به هر دلیل کار نکند، یک رمز انتخاب کنید تا در چنین شرایطی بتوانید از گوشی استفاده کنید. به همین دلیل یکی از گزینه‌ های “Pattern” “PIN” یا “Password” را انتخاب و رمز مورد نظر را وارد کنید.

زود کمک

1400-12-09 14:21:17

پاسخ خود را بنویسید