قاب لپ تاپ شل شده، آیا قابل رفع است؟


پاسخ ها

اگر متوجه شدید که درب یا قاب لپ تاپ سفت و یا بیش از حد شل شده است، باید به فکر تعمیر قاب لپ تاپ باشید. هنگام شکستن یا ترک خوردن این بخش هم باید هرچه سریع تر برای تعمیر قاب لپ تاپ اقدام کنید. زیرا این وضعیت خطراتی را برای صفحه نمایش لپ تاپ ایجاد می کند و ریسک آسیب دیدگی آن را افزایش می دهد. البته همیشه امکان تعمیر قاب وجود ندارد. گاهی میزان شکستگی و آسیب دیدگی این قطعه به اندازه ای است که نمی توان آن را تعمیر کرد و راهی جز تعویض قاب وجود ندارد.

زود کمک

1400-12-07 16:49:01

پاسخ خود را بنویسید