چگونه سریال نامبر ( Serial Number ) و مدل لپ تاپ را پیدا کنیم؟


پاسخ ها

دستگاه های دیجیتال شامل لپ تاپ، کامپیوتر، مانیتور و … دارای یک شناسه به خصوص به نام شماره سریال و مدل می باشند. شماره سریال و مدل معمولا پشت دستگاه و یا بر روی کارتن و بسته بندی آن درج می شود.

نحوه پیدا کردن شماره سریال و مدل لپ تاپ :

1) ساده ترین روش برای پیدا کردن شماره سریال و مدل لپ تاپ بررسی پشت دستگاه و یا بسته بندی آن می باشد.

2) یافتن شماره سریال و مدل لپ تاپ با Command Prompt یا cmd :
برای فهمیدن شماره سریال و مدل لپ تاب میتوانید از طریق cmd مراحل زیر را انجام دهید :
•     Start و جستجو را باز کنید.
•     Command Prompt را جستجو کرده و روی اولین برنامه ای که میاد کلیک کنید تا برنامه باز شود.
•     دستور زیر را برای دریافت شماره سریال و مدل لپ تاپ وارد کرده و Enter را فشار دهید :
•     wmic csproduct get name, identifyingnumber

 

زود کمک

1400-12-05 12:16:47

پاسخ خود را بنویسید