چرا صفحه لپ تاپ سفید می شود؟


پاسخ ها

سفید شدن صفحه لپتاپ یکی از مشکلاتی است که هنگام روشن کردن لپ تاپ ممکن است با آن مواجه شوید. این مشکل هم میتواند منشا سخت افزاری و هم نرم افزاری داشته باشد.  

از دلایل اصلی سفید شدن صفحه لپتاپ میتوان به :

 اشاره کرد. البته تشخیص هر یک از این موارد ذکر شده باید توسط تکنسین های متخصص تعمیر لپ تاپ انجام شود.

زود کمک

1400-12-02 13:35:06

پاسخ خود را بنویسید