جاروبرقی در حین کار اتصالی می کند، آیا قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

اتصالی کردن جاروبرقی مشکلی است که در اثر استفاده نادرست از دستگاه به وجود می‌آید. برخی از دستگاه‌های جاروبرقی بعد از مدتی استفاده، دچار مشکلات برقی مختلفی می‌شوند که یکی از آنها اتصالی کردن جاروبرقی است. در این حالت تنها راه حل رفع مشکل بررسی جاروبرقی توسط تکنسین است.

زود کمک

1400-11-19 16:15:41

پاسخ خود را بنویسید