R _

علت روشن نشدن UPS

علت روشن نشدن و switch نکردن UPS چیست؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/21-09:58

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

UPS در حقیقت دستگاه های حساسی هستند، حساس از این نظر که در صورت بروز مشکل، بسیار سریع از کار افتاده و دستگاه ها و تجهیزات تان را پشتیبانی نمی نمایند.

دلایل احتمالی روشن نشدن UPS عبارت اند از :  
1)دستگاه UPS به برق و منبع متصل نمی باشد. اطمینان حاصل نمایید که کابل برق به صورت ایمن به دستگاه و منبع برق مورد استفاده وصل گشته است.

2) ولتاژ بسیار پایین و یا اینکه به کلی قطع شده است. با وصل نمودن یک لامپ، منبع تغذیه UPS را بررسی نمایید. چنانچه نور بسیار کم باشد، ولتاژ برق را بررسی نمایید.

3) دو شاخه اتصال باتری به شیوه صحیحی وصل نگشته است.

4) هیچ قدرت ورودی وجود ندارد یا از کیفیت پایین برخوردار است.

1400/10/21-10:12