علت تغییر و یا ریست شدن تنظیمات تلویزیون بعد از هر بار خاموش و روشن کردن چیست؟


پاسخ ها

یکی از دلایل اصلی اما احتمالی تغییر و یا ریست شدن تنظیمات تلویزیون بعد از هر بار خاموش و روشن کردن، خراب شدن و یا وجود مشکل در آی سی حافظه مین برد تلویزیون است. البته برای تشخیص دقیق و رفع مشکل نیاز به بررسی تلویزیون توسط تکنسین متخصص تعمیر تلویزیون است.
 

زود کمک

1401-01-16 10:30:33

پاسخ خود را بنویسید