علائم خراب شدن کابل فلت لپ تاپ چیست؟ و آیا قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

کابل فلت از داخل لولای لپ تاپ عبور کرده و یکی از مهمترین اتصالات لپ تاپ به حساب می آید. کابل فلت، مادربرد و نمایشگر لپ تاپ را به یکدیگر متصل کرده و رابط میان این دو بخش اصلی لپ تاپ است.

علائم شایع خرابی کابل فلت لپ تاپ عبارت اند از :

  • تصویر ندادن لپ تاپ
  • کاهش شدید کیفیت تصویر و یا دوتایی شدن تصویر نمایش داده شده در مانیتور لپ تاپ
  • قطع و وصل شدن یا پرش تصویر در لپ تاپ
  • وجود خطوط موازی یا راه راه شدن بر روی تصویر مانیتور لپ تاپ

با شناخت نشانه های خرابی کابل فلت لپ تاپ در صورت مشاهده آنها  برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر جهت تعمیر و یا تعویض کابل فلت لپ تاپ به یک تکنسین متخصص مراجعه کنید.

زود کمک

1400-11-28 12:50:42

پاسخ خود را بنویسید