اگر به هر دلیلی چیپ اصلی مادربرد آسیب ببیند، آیا قابل تعمیر است؟ یا باید تعویض شود؟


پاسخ ها

چیپ اصلی یکی از مهمترین قطعات روی مادربرد لپ تاپ می‌باشد. اکثر مادربردهای جدید که کاربرد معمولی دارند دارای یک چیپ اصلی واحد می‌باشند و تمامی ارتباطها توسط همین چیپ انجام میگیرد. در صورتی که چیپ ها (چیپ های شمالی و جنوبی) و یا چیپ اصلی موجود بر روی مادربرد با مشکل رو به رو شوند عملکرد مادربرد دچار مشکل شده و کارایی درستی ندارد و نیاز به بررسی و تعمیر مادربرد لپ تاپ دارد. ریبال یا تعمیر این چیپ ها در اغلب موارد امکان پذیر بوده و به تعویض آن نیازی نیست. اما اگر به هر دلیل آسیب دیدگی چیپ اصلی مادربرد زیاد بوده و امکان ریبال کردن آن وجود نداشت. لازم است این قطعه توسط تکنسین متخصص با نمونه ی اصلی تعویض شود.

 

زود کمک

1400-12-02 10:43:16

پاسخ خود را بنویسید