در صورت خراب شدن برد مک بوک، آیا قابل تعمیر است؟ یا باید تعویض شود؟


پاسخ ها

از دلایل خراب شدن برد مک بوک می توان به :

  • اختلال در ولتاژ چیپ رگولاتور
  • سوختن یا خراب شدن خازن 
  • خراب شدن چیپست گرافیک یا پل شمال و جنوبی
  • خراب شدن و سوختن دیود ها
  • داغ شدن بیش از حد چیپ ها 

اشاره کرد. ممکن است برد مک بوک شما در اثر ضربه و یا عوامل دیگر، آسیب دیده باشد. در این شرایط بهتر است مک بوک توسط تکنسین بررسی و اقدام به تعمیر تخصصی قطعه ی مورد نظر بنماید.

زود کمک

1400-12-01 14:23:06

پاسخ خود را بنویسید