آب درون ماشین ظرفشویی جمع می شود، علت چیست؟


پاسخ ها

دلایل عمده و اصلی جمع شدن آب در ماشین ظرفشویی :
•     انسداد فیلتر ماشین ظرفشویی
•     ایراد در پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی
•     ایراد در شلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی
•     ایراد در شیر برقی

جهت بررسی بیشتر و راه حل های رفع مشکل، به صفحه ی دلایل اصلی جمع شدن آب در ظرفشویی مراجعه کنید.  

زود کمک

1400-11-23 14:28:19

پاسخ خود را بنویسید